Kuiva kesä haastaa viljan riittävyyden

Maataloudessa on totuttu olemaan säiden armoilla. Vuoden sato on aina ollut kiinni vallitsevista sääolosuhteista, mutta kaksi viimeisintä vuotta ovat kuitenkin olleet poikkeuksellisen haastavia. Vuonna 2017 oli poikkeuksellisen viileää ja sateista ja sen jatkoksi kuluva kesä on ollut poikkeuksellisen kuiva ja lämmin. Kaksi normaalia heikompaa satovuotta tulevat pienentämään kotimaan viljavarastot minimiin.

Normaalisti Suomessa on totuttu noin 3,6-4 mrd. kilon viljasatoihin. Viime vuonna sato oli hieman normaalia pienempi, noin 3,4 mrd. kiloa.  Tänä vuonna sadon ennustetaan jäävän noin 2,5 - 2,8 miljardiin kiloon. Luken ja vilja-alan yhteistyöryhmän VYR:n viljatasearvion mukaan viljaa oli varastoissa heinäkuun alussa noin 1,1 mrd kiloa. Kun vuotuinen viljan käyttö Suomessa on noin 3 mrd. kiloa, tulevat varastot pienentymään selvästi tänä vuonna. Suomi ei myöskään ole yksin tilanteen kanssa, sillä kuivuus on verottanut satoja myös muualla Skandinaviassa, Baltiassa, Venäjällä ja pohjoisessa Keski-Euroopassa. Heikko satotilanne on saanut myös viljojen hinnat selvään nousuun niin Suomessa, kuin muissakin lähialueen maissa.

Viennin on pienennyttävä

Normaalisti Suomi on viljan viejämaa. Sadosta noin 10-25 % on viety ulkomaille. Vastaavasti kotimaan käyttö on ollut noin 3 mrd. kiloa, josta kaksi kolmasosaa on käytetty rehuna maatiloilla. Tänä vuonna viljatase ei mahdollista merkittävää viljan vientiä tai vaihtoehtoisesti viljaa joudutaan tuomaan takaisin Suomeen myöhemmin satokauden aikana. Tämä ei luonnollisesti ole järkevää suomalaisen maatalouden, teollisuuden tai kansantalouden kannalta. Viennin vähentäminen vaatii tietenkin, että vilja on hinnoiteltava kotimaassa kilpailukykyisesti, mutta myös vientiä harjoittavilta toimijoilta kysytään vastuun kantoa viljan riittävyydestä kotimaan tarpeisiin.  

A-Rehun viljakauppa ja Viljatori.fi apuna rehuviljan hankinnassa

A-Rehu hankkii kotimaista rehuviljaa sekä Atria-ketjun rehuteollisuuden että kotieläintilojen tarpeisiin. Tilojen kannattaakin heti sadonkorjuun jälkeen kartoittaa oman viljasadon riittävyys ja olla yhteydessä A-Rehuun mahdollisimman pian viljan tarpeista. Kun kotieläintilojen ostotarpeet ovat mahdollisimman hyvin tiedossa etukäteen, voimme hankkia viljaan silloin, kun sitä on tarjolla. Viljan saatavuus on yleensä parhaimmillaan puintiaikana ja toisaalta alkuvuoden kuukausina, kun viljatilat tyhjentävät varastojaan. A-Rehun kautta ostetulle viljalle on myös mahdollisuus saada maksuaikaa A-Rahoituksen avulla.

Tänä vuonna viljan hankintaan on tullut myös uusi työkalu, kun Viljatori.fi aloitti toimintansa toukokuussa. Viljatori on viljan sähköinen markkinapaikka, jossa viljan ostajat ja myyjät voivat löytää toisensa ja sopia viljakaupasta. Viljatori mahdollistaa kotieläintilalle viljan hankinta-alueen laajentamisen lähialueen tiloista koko Suomeen. A-Rehu on ollut mukana perustamassa ja kehittämässä Viljatoria yhdessä MTK:n ja muun kotimaisessa omistuksessa olevan viljaa hankkivan teollisuuden kanssa. Kaikkien kotieläin- ja viljatilojen kannattaa liittyviä viljatorin jäseneksi. Atrian kotieläintiloilla on lisäksi mahdollisuus saada A-Rahoitus myös Viljatorin kautta ostetulle viljalle. Rahoituksen saamiseksi, ole yhteydessä A-Rehun viljakauppaan.

Ja ennen kaikkea muista, että suomalainen tuottaa lisäarvoa suomalaiselle. Aina.


Ilkka Ala-Fossi
Hankintajohtaja, A-RehuOy

Artikkeli on julkaistu maanantaina, 27. elokuuta, 2018.